Cmentarz to miejsce, które kojarzy się ze smutkiem i stratą. Są jednak takie cmentarze, gdzie pamięć o życiu zatrzymanym w sercach tysięcy pochowanych tam osób tworzy niepowtarzalną atmosferę podniosłej zadumy, refleksji o sprawach ważnych, a przy tym pozwalającą na oderwanie się od codzienności z jej trudnymi problemami. Tyniec – cmentarz w Kaliszu, to miejsce wyjątkowo sprzyjające spacerom wśród zadbanej zieleni, pięknej architektury, w przesyconej ciszą i spokojem aurze towarzyszącej spotkaniu dwóch światów.

Historia cmentarza tynieckiego

W kaliskich archiwach miejskich oficjalne dokumenty na moment powstania Tyńca – cmentarza wskazują datę 1885. Jednak na długo przed tym rokiem Tyniec był miejscem pochówku powstańców styczniowych, ofiar epidemii i innych niezidentyfikowanych zmarłych mieszkańców Kalisza i okolic.

Obok powstańców 1863-64 na Tyńcu spoczywają ofiary represji z okresu I wojny światowej oraz rozstrzelani podczas egzekucji hitlerowskiej w styczniu 1945 r. Kalisz na cmentarzu tynieckim przez ponad 130 lat żegnał swoich najwybitniejszych, najbardziej zasłużonych mieszczan oraz tysiące zwykłych mieszkańców, którzy tu znaleźli godne miejsce wiecznego spoczynku.

cmentarz

Cmentarz Tyniec współcześnie

W 2012 podjęto decyzję o poszerzeniu cmentarza. Było to możliwe dzięki przekazaniu w użytkowanie Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ziemi o powierzchni 0,5 hektara. Parafia od lat zarządzająca cmentarzem opłaciła prace przy plantowani gruntu i budowę piwniczek pod nowe grobowce. Dzięki temu pochówki na Tyńcu są nadal możliwe.

Tyniec – Kalisz usługi pogrzebowe

Na terenie cmentarza Tyniec oraz miasta Kalisz działają zakłady pogrzebowe świadczące usługi funeralne o szerokim spektrum i najwyższym poziomie. Wybierając dla bliskich Zmarłych na miejsce ostatniego spoczynku Tyniec warto skierować się do najlepszego zakładu pogrzebowego, który kompleksowymi usługami na pewno zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających.

Począwszy od ustalenia miejsca pochówku, poprzez załatwianie formalności urzędowych w USC, ZUS (lub innym zakładzie ubezpieczeń społecznych), wybór rodzaju pochówku (ciało złożone do grobu lub kremacja),przygotowanie Zmarłego do pogrzebu, ustalenie scenariusza uroczystości, druk i kolportaż nekrologów, transport ciała i żałobników aż po konsolację po pogrzebie oraz usługi kamieniarskie czy całoroczną opieką nad grobem w latach następnych.