Nekrolog

zawiadomienie o śmierci

Odejście bliskiej osoby to zawsze bardzo ciężka sytuacja, z którą ciężko jest sobie poradzić. Śmierć jest powszechna i dotyczy każdego z nas. Kiedy musimy pożegnać bliską osobę, nie możemy się pogodzić z jej obecnością. Choć są to trudne dla nas chwile, które zazwyczaj wiążą się z cierpieniem, jesteśmy zobowiązani do poczynienia pewnych kroków względem zmarłej osoby. Jednym z nich jest oficjalne zawiadomienie o śmierci, czyli przygotowanie nekrologu. Czym on jest i jak go sporządzić?

Czym jest nekrolog?

Nekrologi stanowią oficjalną formę zawiadomienia, przekazania informacji o śmierci danej osoby, która zostaje adresowana do opinii publicznej. Nekrolog może przyjąć rozmaitą formę. W zdecydowanej większości przypadków są to krótkie informacje, ale mogą przybrać także formę całego artykułu prasowego, audycji radiowej lub telewizyjnej. Nekrologi mogą mieć charakter czysto informacyjny lub być zabarwione funkcją publicystyczną. W tym drugim wypadku stanowią próbę uroczystego przedstawienia sylwetki zmarłej osoby, oddania jej hołdu i swoistego osobistego pożegnania. Nekrologi łączą w sobie elementy graficzne z literami.

Historia nekrologu

Nekrolog jest dosyć młodą formą zawiadamiania o śmierci danej osoby. Jego pojawienie się wiąże się z dynamicznym rozwojem prasy, jaki nastąpił na przełomie XIX i XX w.

Nie znaczy to jednak, że termin ten nie był znany wcześniej. Samo słowo pochodzi z dwóch leksemów o greckim rodowodzie. To nekrós – trup oraz logos – słowo. W średniowieczu pojęcie to występowało pod słowem necrologium, ale nie było związane ze śmiercią. Średniowieczne nekrologi były kalendarzami prowadzonymi przy katedrach. To jednak wtedy już pojawiły się pierwsze przesłanki, które w przyszłości zmieniły semantykę słowa nekrolog. Na marginesach kalendarzy nanoszono bowiem informacje o śmierci osób związanych z katedrą. Z czasem, kalendarze te zaczęły przyjmować charakter kroniki informującej o zmarłych.

Jak napisać nekrolog?

Nekrologi powinny zawierać kilka części składowych tworzących ich strukturę. Bardzo często, aczkolwiek nie stanowi to gatunkowego wymogu, nekrolog rozpoczyna cytat, który może odwoływać się do przemijania, śmierci lub być osobiście związany z osobą zmarłą. Kolejną częścią, tym razem obligatoryjną, jest formuła otwarcia. Może nią być m.in. „Pogrążeni w smutku, zawiadamiamy, że w dniu…”. Następnie należy zawrzeć informację o śmierci, podać dane personalne, datę i miejsce uroczystości pogrzebowej oraz informacje o nadawcy komunikatu. Opcjonalnie, na końcu mogą pojawić się pewne informacje dodatkowe.

Nekrolog online można dodać na portalu Funer.