Jan Paweł IIŚwięty Jan Paweł II to najlepszy człowiek, który jeszcze nie tak dawno stąpał po ziemi. Polski duchowny, który musiał zmierzyć się z wieloma przeciwnościami życiowymi. Człowiek, który musiał poradzić sobie z wydarzeniami II wojny światowej. Wyszedł z tego obronną ręką i rozpoczął nowy etap w swoim życiu – w stanie duchownym.

Dzięki swojej wytrwałej pracy, dzięki temu, że zawsze był otwarty na ludzi oraz na ich potrzeby, był tak mocno uwielbianą postacią. Cenili go nie tylko wierni, ale również współbracia w duchowieństwie. Głęboka wiara w Pana Boga I Jezusa Chrystusa pozwoliła mu wspiąć się na najwyższe szczeble duchowieństwa. Był Papieżem, który gromadzi i jednoczy przy wspólnym stole wiele osób, które do tej pory nie były skłonne wyznawać wiary.

Zapal świeczkę