Kremacje w Polsce wybierane są coraz częściej. Aktualnie można skorzystać z nich także we Wrocławiu. Na czym polega taka usługa i gdzie jest ona dostępna?

Kremacja – spopielenie zwłok

Usługa kremacji polega na poddaniu zwłok spopieleniu. To metoda pogrzebu zwłok zmarłej osoby, która obecna jest w wielu kulturach świata. Kremacja dopuszczona jest również w Polsce.

Spopielenie ciała odbywa się w specjalnych piecach kremacyjnych. Ciało zmarłego jest przygotowywane wtedy podobnie, jak do pogrzebu tradycyjnego. Umieszczane jest w innej, specjalnej trumnie do kremacji.

Przed kremacją odbywa się ostatnie pożegnanie zmarłego. Następnie trumna z ciałem wprowadzana jest przez pracownika do pieca kremacyjnego. Bliscy mogą oglądać proces spopielania z sali pożegnań. Po kremacji prochy umieszczane są we wcześniej wybranej urnie.

Urny z prochami mogą być składane w grobach ziemnych, murowanych, katakumbach lub w kolumbariach. Gdy zgon nastąpił na okręcie, możliwe jest zatopienie urny w morzu.

Kremacja dostępna także we Wrocławiu

Aktualnie kremacja to usługa pogrzebowa dostępna również we Wrocławiu. W mieście znajduje się obecnie kilka krematoriów, w których świadczone jest spopielanie zwłok. Kompleksowe usługi w tym zakresie zapewniają wybrane zakłady pogrzebowe. Mogą one zaproponować swoim klientom pełną i profesjonalną obsługę związaną z ostatnim pożegnaniem bliskiej osoby.

Opłaty związane z kremacją są niższe niż tradycyjny pochówek. Należy jednak pamiętać o tym, że sam proces spopielenia zwłok nie jest tutaj jedynym kosztem. Należy dokupić także odpowiednią trumnę, urnę na prochy. Dodatkowo, pojawiają się koszty związane z samą organizacją pogrzebu.

Dokładne informacje związane z kremacją można znaleźć na stronie internetowej zakładu pogrzebowego oferującego taką właśnie usługę.

Reasumując, kremacja cieszy się dzisiaj coraz większym zainteresowaniem. Aktualnie dostępna ona jest również we Wrocławiu. Aby z niej skorzystać, należy wybrać dobry zakład pogrzebowy świadczący tego rodzaju usługi.