Z wielu osobistych przyczyn niektóre rodziny mogą chcieć przenieść szczątki swojego bliskiego do innego grobu. Taka sytuacja ma często miejsce wtedy, kiedy rodzina się przeprowadza, a chce mieć grób bliskiego bliżej swojego miejsca zamieszkania. Aby przenieść grób, należy wykonać kilka formalności.

Kto może ubiegać się o ekshumację ciała?

Prawo do złożenia wniosku z prośbą o przeniesienie ciała lub szczątek ma:

  • mąż lub żona zmarłego/zmarłej
  • krewni w pierwszej linii,
  • krewni w bocznej linii do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Kiedy może odbyć się ekshumacja?

Zgodnie z prawem ekshumacja może odbyć się tylko w określonym czasie, a więc jest ona możliwa wyłącznie w okresie od 16.10 do 15.04. Ekshumacje należy wykonywać również wyłącznie we wczesnych godzinach rannych.

Kolejna istotną kwestią jest, to kiedy Zmarły został pochowany. Jeśli pogrzeb odbył się ponad 20 lat temu, a ciało uległo już mineralizacji, szczątki ciała i trumny umieszcza się w nowej specjalnej trumnie ekshumacyjnej. Jeśli nie minęło jeszcze 20 lat, a ciało nie uległo jeszcze całkowitemu zmineralizowaniu, umieszcza się trumnę (bez jej otwierania) w szczelnej i metalowej skrzyni.

Zakład pogrzebowy Memorial w Warszawie wykonuje usługę ekshumacji ciała z największym poszanowaniem Zmarłego.