Śmierć bliskich osób jest zawsze zdarzeniem tragicznym, zmieniającym często losy rodziny. Śmierć, która zabrała nam kogoś przebywającego poza terytorium Rzeczpospolitej to znacznie większy wysiłek logistyczny oraz finansowy – sprowadzenie i przewóz zwłok wymagają wizyt w wielu urzędach i przestrzegania licznych surowych procedur.

Od czego zacząć przygotowania do sprowadzenia ciała z zagranicy?

Osobami upoważnionymi z mocy prawa do występowanie o zgodę na sprowadzenie ciała są krewni do czwartej linii pokrewieństwa. Pierwsze kroki należy skierować do starostwa właściwego dla miejsca wybranego na pochówek. Starosta ma trzy dni na wydanie zgody na pogrzeb. W międzyczasie warto załatwić dokumenty w Sanepidzie – między innymi zgodę na przewóz zwłok przez terytorium RP (takiej zgody nie potrzebują jedynie transporty na odległość do 60 km).

Zgodę starosty należy przesłać do polskiej placówki konsularnej na terenie kraju, z którego ma być organizowany przewóz zwłok. W placówce należy uiścić opłatę – w państwach UE jest to kwota 54 euro.

W chwili śmierci bliskich, szczególnie gdy jest to śmierć nagła, zajmowanie się proceduralnymi sprawami urzędowymi nie zawsze jest możliwe – warto skorzystać z pomocy profesjonalnych firm zajmujących się transportem i organizacją pogrzebów. Właściciele i pracownicy takich firm mają nie tylko znaczne doświadczenie, ale dysponują flotą samochodów spełniających wszelkie standardy, jakich wymaga przewóz zwłok.

Transport zwłok z Anglii

W placówce konsularnej właściwej dla miejsca zgonu należy złożyć następujące dokumenty:
• Zgodę starosty na pochówek w Polsce,
• Akt zgonu,
• Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej,
• Zezwolenie koronera na wywiezienie zwłok z UK

W konsulacie wnosi się opłatę w wysokości 40 GBP. W Polsce starosta nie pobiera opłaty skarbowej.

W przypadku kremacji do kompletu dokumentów potrzebne są jeszcze:
• Certyfikat kremacji,
• Dokument potwierdzający, że urna jest wykonana z metalu i zawiera wyłącznie ludzkie prochy.

Więcej informacji tutaj.

sprowadzenie zwłok

Sprowadzenie zwłok z Niemiec

Podobnie jak w przypadku UK sprowadzenie zwłok z Niemiec możliwe jest tylko we współpracy ze służbami konsularnymi. Aby przewóz zwłok zgodny był z polskim i niemieckim prawem należy załatwić kolejno:
• Zgodę starosty na pochówek (dokument uzyskuje się w ciągu trzech dni bez opłat skarbowych),
• Zgody sanitarne na transport zwłok,
• Akt zgonu, poświadczenie o przyczynie śmierci niezwiązanej z chorobami zakaźnymi,
• Zgodę władz niemieckich na wywiezienie zwłok,
• Zgodę konsulatu na transport,
• Uiszczenie opłaty w konsulacie (54 euro).

Transport zwłok wymaga certyfikowanych pojazdów. Ciało musi być umieszczone w specjalnej trumnie z metalowym wkładem. W przypadku transportu urny wymagana jest specjalna skrzynia do jej przewozu.

Więcej informacji tutaj.