Odejście zasłużonej dla lokalnej społeczności osoby zawsze porusza sumienia mieszkańców i zmusza do zadumy. Co jednak jeśli jest to osoba wybitnie zasłużona nie tylko dla Wrocławia i jego mieszkańców ale dla całej Polski. Pogrzeb śp. br. Jerzego A. Marszałkowicza, inicjatora i głównego założyciela Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, odbył się we Wrocławiu w piątek 17 maja 2019 r. Msza św. w kościele pw. Świętej Rodziny ul. Monte Cassino 68 o godz. 12-tej, pogrzeb na cmentarzu parafialnym przy ul. Smętnej. Pierwsza część mszy św. była przeprowadzona pod przewodnictwem bp. Edwarda Janiaka. Dalszą część ceremonii poprowadził bp Jacek Kiciński. Homilię wygłosił natomiast ks. Aleksander Radecki. W pogrzebie uczestniczyło wiele znamienitych osób, urzędników, polityków, dostojników kościelnych i mieszkańców Wrocławia.

Pogrzeb Jerzego A. Marszałkowicza
https://zakladpogrzebowyolimp.pl/

Ostatnie pożegnanie na cmentarzu przyciągnęło setki osób, większość z nich przyszła oddać hołd osobie, która poświeciła całe swoje życie aby pomagać potrzebującym. Jeszcze za życia śp. br. Jerzego Adama Marszałkowicza przylgnął do niego symboliczny tytuł ” Król bezdomnych „. Swoimi czynami niewątpliwie pokazał czym jest świętość w obecnych czasach.