Śmierć bliskiej osoby to zawsze bardzo bolesne doświadczenie, zwłaszcza jeśli jest to zdarzenie nagłe. Często w takiej sytuacji rodzina pogrążona w żałobie nie jest w stanie myśleć o wszystkich formalnościach związanych z pogrzebem. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi zakład pogrzebowy Katowice, który weźmie na siebie wszystkie kwestie związane z organizacją pochówku.

Formalności

Śmierć bliskiej osoby zawsze wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Inaczej sytuacja wygląda, kiedy do zgonu dochodzi w domu, a inaczej kiedy do zgonu dochodzi w szpitalu. Jeśli do śmierci doszło w domu z przyczyn naturalnych, konieczne jest wezwanie lekarza, który stwierdzi zgon. Lekarz wystawi wówczas kartę zgonu, która będzie niezbędna do wykonania kolejnych czynności związanych z organizacją pogrzebu. Z kartą zgonu należy następnie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Tam wystawiony zostanie akt zgonu. W momencie, w którym będzie się posiadało akt zgonu, można rozpocząć organizację pogrzebu.

Organizacja pogrzebu

Do zakładu pogrzebowego Katowice zgłosić należy się w momencie, w którym posiada się już akt zgonu. Co ważne, zakład zajmie się nie tylko samą organizacją pochówku, ale również przygotowaniem ciała zmarłego do pogrzebu. To nie wszystko, na co można liczyć ze strony zakładu pogrzebowego. Pracownicy zakładu pogrzebowego Katowice pomogą także w doborze trumny, kwiatów oraz przy druku klepsydr i publikacji nekrologów. Dodatkowo pracownicy zakładu doradzą w jaki sposób uzyskać zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy

Rodzinie, która straciła bliską osobę, przysługuje zasiłek pogrzebowy. Są to środki, które przeznaczone są na organizację pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W jego uzyskaniu można liczyć na pomoc Zakładu Pogrzebowego Katowice. Pracownicy zakładu pomogą i doradzą przy wszystkich formalnościach.

Data i miejsce pogrzebu

Pogrzeb osoby zmarłej zawsze powinien odbyć się w parafii zamieszkania zmarłego. O terminie pogrzebu decyduje kancelaria cmentarna lub kancelaria parafialna. Po ustaleniu terminu pogrzebu rodzina powinna poinformować o tym zakład pogrzeby, który zorganizuje wszystkie kwestie związane z pochówkiem na ustalony termin.

Organizacja pogrzebu dla rodziny zmarłego nigdy nie jest prostym zadaniem. Warto zatem wszystkie kwestie związane z pochówkiem zlecić dobremu zakładowi pogrzebowemu. Ważne, aby był to zakład posiadający duże doświadczenie i cieszący się renomą. Taki właśnie jest zakład pogrzebowy Walczak Katowice.